Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

  1. Dịch vụ phòng và các tiện nghi

    Khách sạn sonnet Cửa Lò có 78  phòng nghỉ 62 phòng đôi 2 giường 1,5m phòng rộng 32m2 10 phòng đơn 1 giường 1,5m, phòng rộng…

  2. Khách sạn Sonnet Cửa Lò

    Khách sạn Cửa Lò Nguồn Khách sạn Sonnet Cửa Lò