Events

Th5

28

Giảm 40% giá phòng từ ngày 28/5 – 1/6/2017

Time: 9AM
Location: Cửa Lò, Nghệ An

Th6

04

Giảm giá phòng 15% từ ngày 1-8/5

Time: 8pm
Location: Cửa Lò, Nghệ An