All posts tagged: "cua lo xanh sach dep"

  1. Cửa Lò sàng cát trên khu vực bãi biển bằng máy

    Để sẵn sàng cho mùa du lịch mới 2018, UBND Thị xã Cửa Lò đã tiến hành sàng cát trên toàn bộ khu vực bãi…